Stadsharmonie Enschede

De kracht van 2 verenigingen samengevoegd.
ImageImage

Ontstaan van Stadsharmonie Enschede

Na periode van intensieve samenwerking hebben het Muziekcorps der vm Schutterij en de Koninklijke Enschedese Leo Harmonie in 2020 hun krachten gebundeld. Daaruit is Stadsharmonie Enschede ontstaan.

De geschiedenis van de Leo Harmonie

Het begon allemaal in 1893 toen Alphons Ariëns de Leo Harmonie oprichtte, genoemd naar de toenmalige paus Leo XIII, als onderdeel van de Roomsch Katholieke Werklieden Vereeniging. In eerste instantie wilde hij een zangkoor oprichten maar door te weinig animo hiervoor werd het de Leo Harmonie. Alphons Ariëns wilde zo de arbeiders van de drank afhelpen waarin de arbeiders toevlucht zochten voor de slechte omstandigheden waaronder zij moesten werken.

Op 15 september 1893 ging de Leo Harmonie van start met een twintigtal blazers, compleet van grote en kleine trom. Het orkest wat inmiddels uitgebreid was met 30 leden werd de Roomsch Katholieke Werklieden Vereeniging te duur. Vandaar dat de Leo Harmonie zich in 1901 losmaakte van de vakbond.

Goede en slechte tijden braken aan maar de Leo Harmonie wist te blijven bestaan. Een hoogtepunt was de toekenning Koninklijk die werd verleend op 30 juni 1949 door H.M. de Koningin. Vanaf die dag ging de Leo Harmonie verder onder de naam Koninklijke Enschedese Leo Harmonie.

Predicaat Koninklijk

Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger en wil niet zeggen dat het betrokken bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis.

De geschiedenis van het Muziekcorps der v.m. Schutterij

Het Muziekcorps der v.m. Schutterij is in 1890 opgericht. Als eerste onder de naam Excelsior. Vanaf 1907 werden de schutterijen opgeheven en ging het corps verder onder de naam voormalige Schutterij. Het corps werd vooral populair doordat zij steeds opnieuw aanwezig was bij belangrijke gebeurtenissen in de stad.

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Federatie, nam zij deel aan diverse concoursen, vooral direct na de oorlog. De successen op deze concoursen waren steeds uitstekend. Een van de hoogtepunten was wel het behalen van het Internationale Vaandel als eerste in Nederland. Als waardering voor haar muzikale prestaties werd de Schutterij in 1953 door de Kon. Ned. Federatie uitgezonden naar het internationale muziekconcours in Bolzano (Italië). Ook hier haalde het corps grote successen en de ontvangst in Enschede door de burgerij en de zusterverenigingen werd een grote gebeurtenis voor het corps.